W czerwcu tego roku kukurydza MIR162 uzyskała pozytywną opinię Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności. EFSA nie zidentyfikował żadnego zagrożenia co do potencjalnej toksyczności, czy alergenności tej odmiany kukurydzy GMO.

Opinii ani za ani przeciw autoryzacji nie uzyskano podczas posiedzenia Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt 10 września br.

Również głosowanie Komitetu Odwoławczego, które odbyło się 27 września, nie było rozstrzygające, dlatego decyzję o autoryzacji kukurydzy MIR162 podejmie KE.

Sprawdź ceny kontraktów terminowych