Wcześniej Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) określił tę kukurydzę jako bezpieczną dla ludzi i zwierząt. Na posiedzeniu „Komitetu Odwoławczego" państwa członkowskie nie uzyskały kwalifikowanej opinii, co do tej odmiany. Posiadacz zezwolenia jest zobligowany do składania corocznych sprawozdań z realizacji działań przewidywanych w monitorowaniu skutków dla środowiska. Informacje o odmianie wprowadza się do unijnego rejestru genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy. Decyzję stosuje się 10 lat od notyfikacji - podaje FAMMU/FAPA.

Kilka dni później po decyzji KE na posiedzeniu Rady Rolnej Francja ponownie wezwała do zmiany zasad oceny i autoryzacji (włączając zmiany w EFSA) w tym poprzez przedłużenie czasu trwania doświadczeń oceniających skutki skarmiania GMO.