Rozporządzenie umożliwia przyznanie dodatkowej kwoty połowowej szprota tym armatorom, którym w specjalnym zezwoleniu połowowym wydanym na 2011 r. przyznano kwotę połowową, a którzy do dnia złożenia wniosku o dodatkową kwotę odłowili co najmniej 90 proc. kwoty połowowej szprota określonej w specjalnym zezwoleniu połowowym. Dodatkową kwotę połowową będą mogli otrzymać armatorzy statków rybackich dla których w 2011 r. nie została wydana decyzja ostateczna w sprawie naruszenia przepisów o rybołówstwie przy użyciu statku rybackiego, na który armator wystąpił z wnioskiem o przyznanie dodatkowej kwoty połowowej szprota.

Wnioski o przyznanie dodatkowej kwoty połowowej szprota należy składać wraz z wnioskiem o zmianę specjalnego zezwolenia połowowego.

Z wnioskiem o przyznanie dodatkowej kwoty połowowej szprota armator statku rybackiego może wystąpić dwukrotnie w ciągu roku kalendarzowego. Jednocześnie uprzejmie informujemy, że do 10 października 2011 r. ogólna kwota połowowa szprota przyznana dla Polski na rok 2011 została wykorzystana w 61 proc.