Na konferencji prasowej minister powiedział, że rozmawiał o tym z Kyprianou podczas posiedzenia Rady Ministrów Unii Europejskiej ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w dniach 26-27 listopada br. w Brukseli.

W trakcie tego spotkania komisarz ds. rolnictwa Mariann Fischer Boel przedstawiła także zgodę KE na uruchomienie w najbliższym czasie dopłat do eksportu wieprzowiny na rynki trzecie. Sawicki podkreślił, że strona Polska zabiegała o podjęcie takiej decyzji w związku z trudną sytuacją na rynku wieprzowiny, nie tylko w naszym kraju, ale także w całej Unii Europejskiej.

Minister zaznaczył, że wprowadzenie w życie tego mechanizmu będzie oznaczało zakończenie dopłat do prywatnego przechowywania półtusz wieprzowych. Szczegóły tego rozwiązania przekazane będą państwom członkowskim w najbliższych dniach.

Sawicki powiedział, że ministrowie rozmawiali również o propozycjach reformy Wspólnej Polityki Rolnej. Wyjaśnił, że unijni ministrowie zgadzają się co do kierunku zmian dotyczących ograniczenia dopłat dla gospodarstw wielkoobszarowych. Francja opowiedziała się za utrzymaniem budżetu na rolnictwo po roku 2013 na poziomie co najmniej równym obecnemu.

Szef resortu rolnictwa poinformował, że ministrowie UE rozpoczęli także rozmowy w sprawie stopniowego zwiększania limitów kwot mlecznych. Jego zdaniem "realne jest stopniowe zwiększanie tych kwot o co najmniej 2 proc. rocznie". Decyzja w tej sprawie ma zapaść najpóźniej do marca 2008 r.

Zdaniem ministrów rolnictwa Francji, Finlandii i Niemiec, jest jeszcze zbyt wcześnie, aby mówić o zniesieniu limitów produkcji mleka w 2015 r.

Źródło: PAP