Działacze podkreślają, że różnica pomiędzy cena produkcyjną i ceną konsumpcyjną stała się tak duża, że interwencja instytucji europejskich jest nieodzowna. Europejski rynek żywności jest bowiem zdominowany przez dużych dystrybutorów i część ceny konsumpcyjnej pozyskiwana przez rolników jest nadal niska. W związku z tym decydenci polityczni Unii Europejskiej muszą natychmiast podwoić wysiłki w walce z brakiem równowagi sił w sektorze żywnościowym

- Domagamy się wprowadzenia instrumentów ułatwiających koncentracje podaży, co pozwoli na uzyskanie lepszej pozycji rynkowej rolników. Domagamy się interwencji, aby móc wesprzeć i zachęcić rolników do pełnego wykorzystania potencjału swoich spółdzielni- mówi Pekka Pesonen, sekretarz generalny Copa–Cogeca. – Potrzebujemy środków, które pozwolą nam stawić czoło problemowi związanemu z opóźnieniami w płatnościach, z nadużywaniem pozycji rynkowej i niesprawiedliwą konkurencją w łańcuchu żywnościowym. Działania te przyczynią się do dobrego funkcjonowania łańcucha żywnościowego i do tworzenia bardziej uczciwej konkurencji oraz pozwolą rolnikom na otrzymanie większej części wartości dodanej.

Źródło: farmer.pl