Dzisiaj KE ma przyjąć propozycję komisarza ds. zdrowia i ochrony konsumentów Johna Dalli, polegającą na tym, by dać krajom członkowskim swobodę w decydowaniu, czy chcą u siebie upraw GMO.

Każdy kraj członkowski, będzie mógł wprowadzić zupełny zakaz upraw GMO, nawet tych, które zostały wcześniej zaakceptowane na terenie UE. Dotychczas zakaz musiał być uzasadniany specjalnymi klauzulami ochronnymi i badaniami naukowymi potwierdzającymi szkodliwość GMO. Teraz nie będzie już tego wymogu. Z drugiej strony Komisja Europejska oczekuje, że kraje dotychczas przeciwne uprawom GMO przestaną blokować takie uprawy w innych państwach.

W opinii polskiego ministra rolnictwa jest to zła propozycja, bo zrzuca odpowiedzialność z Komisji Europejskiej na państwa członkowskie. W jej efekcie na terenie niektórych państw UE, w tym w Polsce czy we Francji, dalej obowiązywałby zakaz upraw roślin GMO, natomiast w innych krajach nie. Stworzy to nierówne szanse ekonomiczne rolnictwa poszczególnych krajów członkowskich. Zakaz w Polsce to odpowiedź na zdanie opinii publicznej, niechętnej GMO. Minister Sawicki zauważył, że logiczne byłoby, aby za zakazem uprawy roślin GMO szedł także zakaz importu takich produktów do UE.

Sprzeciw wobec propozycji KE zapowiedziała już Francja. "Chcemy, by decyzje były dalej podejmowane na poziomie unijnym. Nie chcemy renacjonalizacji decyzji" - powiedział dziennikarzom francuski minister rolnictwa Bruno Le Maire po zakończeniu posiedzenia Rady Ministrów rolnictwa państw UE w Brukseli. W swej wypowiedzi podkreślił on, że zdaniem Francji wszelkie tendencje ku nacjonalizacji kwestii akceptacji uprawy roślin GMO "idą w złym kierunku".

W porównaniu z USA czy Brazylią w krajach UE uprawia się mało GMO. Zezwolenie na uprawę uzyskała jako jedyna firma Monsanto dla swojej kukurydzy MON810. Jest ona uprawiana w pięciu krajach UE, a wszystkie uprawy wynosiły w 2009 roku niecałe 100 tys. ha. Sześć państw: Francja, Austria, Niemcy Polska, Węgry i Luksemburg zakazały jej uprawy.

Źródło: farmer.pl

Sprawdź ceny kontraktów terminowych