- List będzie teraz tłumaczony, a następnie zostanie udzielona odpowiedź - dodał Lewanowicz. Nie sprecyzował daty odpowiedzi.

Kaczyński zapowiedział w niedzielę, że jeśli PiS wygra wybory, "z całą konsekwencją" będzie dążyło do wyrównania dopłat unijnych dla polskich rolników. Nie wykluczył zgłoszenia sprawy do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Kaczyński na konferencji prasowej pt. "Polscy rolnicy zasługują na więcej" w Warszawie podpisał pismo w sprawie dopłat dla polskich rolników, skierowane do przewodniczącego Komisji Europejskiej.

Według Kaczyńskiego, w dopłatach "mogą być zróżnicowania związane z charakterem poszczególnych regionów, ale tylko takie". - O zróżnicowaniach państwowych nie może być mowy - podkreślił. - Nie może być tak, żeby polscy rolnicy byli w sytuacji gorszej, niż rolnicy z innych krajów UE - dodał prezes PiS.

Obecnie dopłaty bezpośrednie różnią się między krajami UE - od 540 euro na hektar w Grecji do 83 euro na Łotwie, w Polsce wynoszą około 200 euro, a we Francji 310. Po dodaniu do dopłat bezpośrednich także wsparcia z II filara, czyli na rozwój terenów wiejskich, którego Polska jest największym beneficjentem, unijne środki rolne na hektar w Polsce wynoszą 320 euro, we Francji 350 euro, zaś w Niemczech 421 euro.

Kaczyński podkreślał w niedzielę, że do 2013 r. obowiązuje Traktat Akcesyjny i dopłaty są niższe na skutek kształtu tego traktatu. - Ale po 2013 r. te przepisy przestają już obowiązywać. Obowiązują traktaty europejskie, w tym Traktat o ustanowieniu UE, z którego artykułu 12 i 33 wynika wprost i jasno, że zróżnicowanie tego rodzaju świadczeń, jak np. dopłaty do rolnictwa, nie może zależeć od przynależności państwowej - mówił.

Jak niedawno mówił w wywiadzie unijny komisarz ds. rolnictwa Dacian Ciolos, w propozycji budżetu UE na lata 2014-2020, KE udało się utrzymać budżet dopłat bezpośrednich, jednak sposób podziału między państwa członkowskie będzie dyskutowany w ramach reformy Wspólnej Polityki Rolnej (WPR).

Projekty rozporządzeń, które składają się na pakiet reformujący WPR, KE przedstawi w październiku; rozmowom będzie przewodniczyć polska prezydencja.