- Reprywatyzacja na wsi jest dokonana w 98 proc., a w miastach w ponad 72 proc. – mówi Vilma Daugaliene, dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Ministerstwie Rolnictwa Republiki Litwy. – Obecnie własnością państwa jest 257 tys. ha gruntów rolnych, z czego 69,7 tys. ha jest w dzierżawach do 25 lat. 138,2 ha znajduje się w dzierżawach rocznych, o uproszczonej procedurze. Pozostała ziemia będzie sprzedawana. W ciągu ostatniego półtora roku proces ten przyspieszył ze względu na dopełnienie się procesu reprywatyzacji.

Na Litwie przy sprzedaży ziemi  jednakowo są traktowani rolnicy indywidualni i spółki, przewidziano możliwość zakupu ziemi na raty – 10 proc. należności musi być wpłacone w ciągu 2 lat, pozostała kwota rozkładana jest na 15 lat. Reprywatyzacja sprawiła, że działki są zbyt małe i konieczna będzie konsolidacja w celu lepszego wykorzystania ziemi.