Straty w okresie od sierpnia 2014 r. do końca 2017 r. prognozowane są na 250 mln euro.

Najbardziej poszkodowani są producenci mleka, którzy od sierpnia 2014 r. do sierpnia 2015 r. ponieśli straty w wysokości 96 mln euro.

Producenci mleka otrzymali w związku ze stratami wsparcie UE w łącznej wysokości 14,9 mln euro.

Na początku marca br. stowarzyszenia rolnicze krajów bałtyckich zwróciły się do komisarza Hogana o pomoc celem złagodzenia skutków rosyjskiego embarga i zatrzymania fali upadłości w rolnictwie.