W dyskusji pojawiają się nawet głosy o całkowitym zakazie sprzedaży ziemi cudzoziemcom.

Według łotewskiego związku rolników, około 15 proc. ziemi rolniczej znalazło się w rękach obcokrajowców na mocy zbyt liberalnych przepisów dotyczących nabywania ziemi. Konieczne jest wprowadzenie na wzór francuski ostrzejszych przepisów regulujących sprzedaż ziemi.

Krytyce poddano między innymi brak szans na nabycie ziemi przez Łotyszy w zderzeniu z zamożnymi inwestorami z Niemiec, Danii i innych krajów UE. Sprawa ta został poruszona również w petycji skierowanej do parlamentu i podpisanej przez ponad 10 tys. obywateli.