Podkreślając znaczenie redukcji barier handlowych, Merkel powiedziała, że jeśli w rozmowach ze Stanami Zjednoczonymi nie będzie postępu lub będzie to postęp zbyt powolny, Unia Europejska "naturalnie będzie szybko negocjować inne umowy handlowe". Dodała, że liczy na postęp w negocjacjach UE z krajami Mercosur w sprawie umowy o wolnym handlu.

Mercosur (Wolny Rynek Południa) to założona w 1991 r. organizacja integracyjna krajów Ameryki Południowej. Cele Mercosur to integracja ekonomiczna, swoboda przepływu dóbr i usług, wspólne cła zewnętrzne i polityka handlowa, koordynacja polityki makroekonomicznej i sektorowej. Od 1995 roku w ramach Mercosur funkcjonuje strefa wolnego handlu.

Według danych Komisji Europejskiej Unia Europejska jest dla Mercosur najważniejszym partnerem handlowym. Kolejna runda negocjacji UE-Mercosur jest zaplanowana na marzec.

W kontekście wycofania się Stanów Zjednoczonych z transpacyficznej umowy o wolnym handlu (TTIP) Merkel wskazała, że UE może się też skoncentrować na negocjacjach z Japonią, Indiami i Australią.

Zwróciła uwagę, że wolny handel będzie jednym z tematów podczas niemieckiej prezydencji G20 "i wtedy będziemy mieli większą jasność w kwestii priorytetów nowej administracji amerykańskiej" - powiedziała.

Szefowie dyplomacji państw G20 spotkają się 16 i 17 lutego w Bonn. Niemcy sprawują w tym roku przewodnictwo w tym nieformalnym klubie zrzeszający 19 największych gospodarek świata i Unię Europejską.