Z tego transfery bieżące wyniosły 132,2 mln euro, a kapitałowe 1 mld 611,8 mln euro.

W ramach Polityki Spójności Polska otrzymała 1,73 mld euro, w tym 802 mln euro z Funduszu Spójności oraz 924 mln euro z Funduszy Strukturalnych. W ramach Wspólnej Polityki Rolnej do Polski napłynęło 17,8 mln euro.

Polska wpłaciła do budżetu UE w październiku 268,2 mln euro.
Od początku 2012 roku transfery środków unijnych do Polski wyniosły 13 mld 532,4 mln euro, w tym czasie Polska wpłaciła do budżetu UE 3 mld 477,8 mln euro