- Podkreślam, że z uwagi na to, iż Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa była ostatnią formalną radą sektorową w czasie polskiej prezydencji, dokument został wpisany przez Sekretariat Generalny Rady na listę punktów o charakterze nieustawodowaczym, jako punkt przyjmowany przez ministrów bez dyskusji - informuje rzecznik ministerstwa. Należy podkreślić, że decyzja o podpisaniu umowy została ogłoszona na 40 stronie komunikatu prasowego dotyczącego rolnictwa i rybołówstwa. To właśnie temu spotkaniu przewodniczył minister Sawicki.

- Żadne z państw członkowskich nie zgłaszało do ACTA uwag - wyjaśnia wiceminister kultury Piotr Żuchowski.

Uregulowany proces podejmowania decyzji na forum UE gwarantuje, że każdy dokument- zanim trafi do formalnej akceptacji jednej z formacji Rady UE – jest analizowany, omawiany i najpierw przyjmowany na posiedzeniu grupy roboczej lub komitetu Rady UE. Kolejną formalną dyskusję i akceptację uzyskuje na posiedzeniu COREPER II lub COREPER I, a dopiero następnie trafia do formalnego przyjęcia bez dyskusji na najbliższą kalendarzowo radę sektorową (bez względu na tematykę, jaką zajmuje się Rada UE). Prezydencja nie przygotowuje wykazu punktów przyjmowanych bez dyskusji, jest to kompetencja Sekretariatu Generalnego Rady - informuje ministerstwo.

ACTA wywołała wiele kontrowersji w kraju i na świecie. Pomimo licznych protestów Polska zdecydowała się na podpisanie 26 stycznia w Tokio porozumienia dot. walki z łamaniem prawa własności intelektualnej oraz handlem podrabianymi towarami.

Obecnie mają trwać prace w komisjach polskiego parlamentu nt. ratyfikowania ACTA. Z kolei niektóre ze środowisk europarlamentu chcą zaskarżyć porozumienie do Europejskiego Trybunały Sprawiedliwości.