- Szybsze, niż zakładaliśmy zakończenie negocjacji Umowy Partnerstwa potwierdza nie tylko silną pozycję Polski w negocjacjach z Komisją Europejską, ale także nasze bardzo dobre przygotowanie merytoryczne. Możemy być dzisiaj dumni z tego, że jako jedni z pierwszych w Unii kończymy negocjacje dokumentu, który wyznacza ramy inwestowania Funduszy Europejskich w Polsce na kolejne siedem lat - powiedziała Elżbieta Bieńkowska, wicepremier i minister infrastruktury i rozwoju, cytowana w komunikacie swego resortu.

Polska otrzyma z budżetu UE ok. 119,5 mld euro. Na tę sumę składają się pieniądze: z Polityki Spójności - ok. 82,5 mld euro, Wspólnej Polityki Rolnej - ok. 32,1 mld euro oraz ok. 5 mld euro w ramach takich programów jak np. Horyzont 2020 czy Erasmus.

Jak podkreśliła w rozmowie z PAP szefowa resortu infrastruktury i rozwoju, przyjęcie przez KE Umowy Partnerstwa daje nam zielone światło do dalszych negocjacji programów operacyjnych.

Krajowe programy operacyjne zostały przekazane Komisji w marcu br., a regionalne programy trafiły do niej w kwietniu tego roku. - Zakładam, że mogą być one wynegocjowane jeszcze przed wakacjami KE, czyli do końca lipca br. Tym bardziej że właściwe wszystkie kluczowe kwestie, w których mieliśmy inne stanowisko niż KE, zostały już wyjaśnione - zaznaczyła wicepremier.

Szefowa resortu infrastruktury i rozwoju wyjaśniła, że wsparcie unijne trafi przede wszystkim na projekty, które najbardziej przyczyniają się do wzrostu gospodarczego, zwiększenia zatrudnienia i modernizacji gospodarki. - Premiowane będą te przedsięwzięcia, z których efektów będziemy korzystać jeszcze długo po ich zakończeniu. Zasadniczym celem, jaki sobie stawiamy, jest wzrost gospodarczy zapewniający Polsce na koniec tej perspektywy ok. 80 proc. unijnego poziomu PKB per capita - powiedziała.

Nominalnie wciąż najwięcej będziemy inwestować w infrastrukturę transportową (drogową i kolejową), ale największy wzrost wydatków dotyczyć będzie innowacyjności i wsparcia przedsiębiorców. Dzięki szerszej ofercie zwrotnych instrumentów finansowych (m.in. pożyczek, poręczeń) będzie można wesprzeć więcej projektów realizowanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa.

Umowa Partnerstwa to dokument uzgadniany przez Komisję Europejską i kraje członkowskie określający główne kierunki inwestowania środków unijnych w latach 2014-2020. Polska jako pierwsza - 10 stycznia - przekazała Komisji projekt Umowy Partnerstwa, a jej negocjacje z KE rozpoczęły się 5 marca. Umowę taką Komisja przyjęła już dla Danii.