Największy spadek liczebności zaobserwowano w grupie warchlaków bo aż o 11,5 proc. Stado macior hodowlanych zmalało o 2,1 proc., z kolei prosiąt wzrosła o 9,7 proc.

Spadkowa tendencję obserwuje się również w ilości gospodarstw hodowlanych świń w Niemczech. W ostatnim półroczu ich liczba spadła o 3,7 proc, a w ciągu roku o 5,1 proc., co dało w sumie liczbę 31 700. Należy zaznaczyć, że spis pogłowia obejmował fermy powyżej 50 szt. świń lub 10 szt. macior hodowlanych.