Zdaniem komisarza Mandelsona, Rosja i Polska muszą jak najszybciej rozwiązać spór o mięso. Spór ten bowiem szkodzi ogólnym stosunkom, zwłaszcza teraz, gdy trwają prace nad przyjeciem Rosji do WTO.