Właściwe władze krajowe podjęły działania naprawcze i przekazały Komisji Europejskiej pisemne gwarancje w odniesieniu do zmienionego systemu identyfikacji w hodowli bydła.

W praktyce liczba gospodarstw bydła, która będzie zatwierdzona do eksportu do UE zostanie zredukowana w stosunku do poprzedniej listy.

Chile ma na celu zweryfikowanie przestrzegania środków naprawczych oraz zgodności identyfikowalności systemu z wymogami UE.

Data kontroli FVO nie została jeszcze rozstrzygnięta. Jednak kontrola powinna nastąpić w lipcu. Wstępny raport z przeglądu powinien być dostępny w ciągu dwóch tygodni po zakończeniu misji kontrolnej. Jeśli przypuszczenia zostaną potwierdzone, właściwe organy w Chile będą mogły wznowić certyfikat w sierpniu.

Chilijski minister rolnictwa przybędzie z wizytą w Brukseli do końca czerwca. Spotka T. Borg – członka Komisji UE odpowiedzialnej za kwestie weterynaryjne. Będzie to okazja do uzgodnienia chilijskich środków naprawczych oraz chilijskich  przepisów prawnych w odniesieniu do SBV i BSE.