Przed przystąpieniem Bułgarii do Wspólnoty, spółki z tego kraju, a także powiązane z nimi z Niemiec i Szwajcarii zakupiły specjalistyczny sprzęt do pakowania mięsa i jego wyrobów po znacznie zawyżonych cenach. Później wystąpiły o zwrot poniesionych. Pieniądze miały trafić do prywatnych kieszeni przedsiębiorców. Biuro do spraw korupcji, tak zwany OLAF prowadzi dochodzenie w tej sprawie. Według ustaleń w procederze brało udział w sumie około 50 zakładów.

Źródło: Agrobiznes