Po raz pierwszy Copa-Cogeca przeprowadziła ankietę oceniającą czy nagonka na rolników wpływa na ich nastroje. Wstępne wyniki wskazują, że francuscy i niemieccy rolnicy odczuwają największą krytykę, podczas gdy rolnicy we Włoszech i na Węgrzech są dotknięci tą krytyką w mniejszym stopniu. Zarówno we Francji jak i w Niemczech ponad 30 proc. rolników zgłosiło, że krytyka bezpośrednio odbiła się na ich motywacji do dalszej pracy na roli. Nie ma danych na temat polskich rolników.

„Nagonka na rolników” coraz częściej pojawia się w mediach w całej UE. Trzeba jednak zaznaczyć, że brakuje jednoznacznej definicji tego zjawiska - różni się ona w poszczególnych krajach.

Ankieta przeprowadzona przez Copa-Cogeca w ramach badania wskaźnika zaufania rolników miała na celu wskazanie źródeł nieuczciwej krytyki (w odczuciu rolników) - np. mediów tradycjonalnych lub społecznościowych - i jej wpływu na ich motywację do dalszej działalności rolniczej.

W ramach semestralnych badań wskaźnika zaufania rolników, Copa-Cogeca przepytała 2500 rolników z czterech państw członkowskich UE (Włochy, Węgry, Francja i Niemcy), by sprawdzić, czy ich zdaniem byli oni krytykowani za stosowane przez nich praktyki rolne w pierwszym kwartale 2020 roku.