Opis: syreN

Opis: ostrzałka

Opis: geoseed

Opis: maximat porker

Opis: dodatek białkowy

Opis: opaska dla bydła

Agromek to jedne z największych branżowych targów na świecie. Odbywają się one w Herning w Danii i co roku gromadzą firmy nie tylko z Danii, ale z całego świata.

W 13 halach swoje produkty pokazywało 517 producentów.

Jury przyznało 6 nagród. Nagrodzone produkty to: bandaż dla krów, napęd elektryczny Geoseed, system zakwaszania odchodów zwierzęcych, system czyszczenia podajników stacji paszowych, dodatek białkowy dla zwierząt oraz ostrzałka do pił łańcuchowych.  

Kverneland opracował napęd elektryczny Geoseed w siewnikach precyzyjnych z podwójną kontrolą. Innowacja o nazwie Geoseed pozwala na wdrożenie ISOBUS GPS kontrolującego połowę szerokości oraz odcinanie poszczególnych sekcji dla siewników precyzyjnych w czterech różnych kierunkach i korzystanie z nowych możliwości biznesowych.

Bandaż dla krów to raczej opaska na racice, która pozwala na lepszą pielęgnację kończyn bydła.

Firma Oregon została nagrodzona za ostrzałkę do piły. Pozwala ona na ostrzenie na pile, podczas wykonywanej pracy. Ostrząc piłę można korować drewno.

Biocover i jego system SyreN to sposób na lepsze wykorzystanie odchodów zwierzęcych. Skupia się on na podawaniu skoncentrowanego kwasu siarkowego do gnojowicy podczas jej podawania do gleby. System zarazem obniża pH gnojowicy i obniża parowanie amoniaku.

Firma Skiold otrzymała wyróżnienia za produkt Maximat Porker. Jest to system czyszczenia podajników paszy w automatach paszowych.

Uznanie komisji targowej zdobył także białkowy dodatek żywieniowy dla zwierząt. Czyste białko jest wytwarzane w procesie fermentacji nasion rzepaku. Zawiera także otręby pszenne i ziemniaki.

źródło: farmer.pl