Wręczając mu dyplom, wiceprzewodniczący Copa Lorenzo Ramos powiedział: Pańska praca na rzecz przyszłości rolnictwa UE była niezmiernie ważna. Pracował Pan niestrudzenie, broniąc interesów europejskich rolników i starając się stworzyć dla nich świetlaną przyszłość. Przez 20 lat był Pan aktywnym członkiem prezydium Copa, trzy razy sprawował Pan funkcję wiceprzewodniczącego, w latach 1995-1997, 2007-2009 i 2009-2011. Podczas pierwszej kadencji był Pan również skarbnikiem Copa i Cogeca.Dwukrotnie został Pan wybrany na urząd przewodniczącego Copa w okresie 2001-2003 i 2011-2013. W czasie obydwu kadencji w znacznym stopniu przyczynił się Pan do prac nad reformami wspólnej polityki rolnej (WPR).


- W szczególności, w ciągu ostatnich dwóch lat robił Pan wszystko, aby decyzje odnośnie pakietu reform WPR zapadły przed wakacjami i aby były one korzystne dla rolników. Dziękujemy za Pana wsparcie. Nie udałoby nam się tego osiągnąć bez Pana pomocy. Apeluję teraz do negocjatorów z unijnych instytucji o doszlifowanie ostatnich elementów pakietu, aby rolnicy i spółdzielnie mogli kontynuować produkcję i plany inwestycyjne - dodał.

- Jest to dla mnie ogromny zaszczyt. Żadne słowa nie są w stanie wyrazić mojej wdzięczności. Praca z Państwem na rzecz rentownego sektora rolnego sprawiła mi ogromną radość. Sprawnie działające rolnictwo jest ważne nie tylko ze względu na produkcję wysokiej jakości żywności, lecz również stanowi ono motor wzrostu i zatrudnienia na obszarach wiejskich UE. Życzę Copa samych sukcesów w dalszej walce o odpowiednie warunki dla rolników i nowoczesne rolnictwo, będące w stanie sprostać przyszłym wyzwaniom - powiedział Sonnleitner.