Jak szacują lokalni producenci, w 2008 roku łączne zbiory tych owoców wyniosą zaledwie 47,0 tys. ton, z czego 30,0 tys. ton będą stanowiły zbiory czereśni, a pozostałe 17,0 tys. ton wiśni. W porównaniu do roku poprzedniego zbiory wiśni były o 39 proc. wyższe a czereśni odpowiednio o 17 proc.

Według wstępnych szacunków, tak niskiej produkcji nie odnotowano w ciągu ostatnich 10 lat. W sumie w Niemczech wiśnie i czereśnie uprawiane są na łącznej powierzchni 5,4 tys. ha z czego około 40 proc., łącznej produkcji pochodzi z terenu Badeni - Wirtembergii.

Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie: Fruitnet