EFSA opublikował nowy raport na temat poziomu dioksyn i polichlorowanych bifenyli (PCB) w żywności i w paszach.

Raport przedstawia ogólny spadek narażenia na dioksyny i PCB w latach 2008-2010 w porównaniu do okresu 2002 – 2004. Poziom narażenia konsumentów dla różnych produktów żywnościowych spadł od 16 proc. do nawet 79 proc.
Nieco ponad 2proc. wszystkich próbek pasz były powyżej maksymalnych dozwolonych poziomów dla dioksyn i PCB.

Z przebadanych przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności próbek wynika, że najbardziej skażone dioksynami było mięso węgorza. Z kolei mięso owiec zawierało z reguły mniej dioksyn i PCB w porównaniu do mięsa wołowego.
Co ciekawe mniejszym skażeniem dioksynami i PCB charakteryzowały się produkty pochodzenia zwierzęcego pochodzące z produkcji konwencjonalnej, niż ich odpowiedniki z produkcji ekologicznej.

Przykładem są tutaj jaja od kur z chowu klatkowego, które zawierały mniej dioksyn niż jaja od kur z chowu ekologicznego.

Mięso ryb, w szczególności łososia i pstrąga złowionych w środowisku naturalnym, zawierało więcej dioksyn i PCB, niż mięso tych ryb pochodzących ze stawów rybnych. Ważne jest również to, że łososie i śledzie pochodzące z regionu Morza Bałtyckiego były bardziej zanieczyszczone dioksynami i PCB niż te same ryby z innych regionów.

Dioksyny powstają w wyniku procesów spalania, np. poprzez spalanie odpadów lub pożary lasów, a także w trakcie niektórych procesów przemysłowych – są traktowane jako niechciane zanieczyszczenia, szczególnie w paszach dla zwierząt. Mają działanie toksyczne i rakotwórcze dla organizmów ludzi i zwierząt. Z kolei PCB miały szerokie zastosowanie w wielu procesach przemysłowych i były masowo produkowane przez kilkadziesiąt lat. W latach 70-tych ubiegłego wieku, kiedy odkryto, że mają silne działanie rakotwórcze władze wielu krajów postanowiły zakazać lub mocno ograniczyć ich wykorzystanie w przemyśle.

W 2010 r. EFSA otrzymał mandat od Komisji Europejskiej do zbierania i analizowania, w sposób ciągły, wszystkich dostępnych danych na temat dioksyn i PCB w żywności i paszy.