Wniosek o rejestrację nazwy Darjeeling wywołał sprzeciw kilku państw unijnych, ponieważ nazwa ta była używana wcześniej w odniesieniu do wielu produktów wprowadzanych na rynek zgodnie z prawem, a nie odpowiadających specyfikacji zawartej we wniosku. Komisja uznała za dopuszczalne sprzeciwy, według których zarejestrowanie nazwy zagrażałoby istnieniu nazwy całkowicie lub częściowo identycznej lub istnieniu produktów będących zgodnie z prawem w sprzedaży od co najmniej pięciu lat poprzedzających datę publikacji wniosku. W związku z tym, jednocześnie z rejestracją nazwy Darjeeling, wprowadzono pięcioletni okres przejściowy, w trakcie którego nazwy zawierające oznaczenie Darjeeling mogą być stosowane na produktach wytworzonych niezgodnie ze specyfikacją, pod warunkiem, że były one obecne na rynku co najmniej od pięciu lat przed datą publikacji wniosku (14.10.2009 r.).

Herbata Darjeeling uprawiana jest w okręgu Darjeeling znajdującym się w stanie Bengal Zachodni w Indiach. Plantacje herbaty znajdują się na stromych zboczach na wysokości od 600 do 2250 metrów nad poziomem morza, co umożliwia doskonałe i naturalne odprowadzanie obfitych opadów występujących na tym terenie. Z pojedynczego krzewu herbacianego uzyskuje się nie więcej niż 100 gramów gotowej herbaty rocznie, a roczna produkcja herbaty Darjeeling wynosi od 9 do 10 milionów kilogramów.

Herbata Darjeeling posiada unikalny smak, który jest wynikiem kombinacji genów rośliny, składu chemicznego gleby bogatej w minerały, dużych opadów, wysokości położenia upraw oraz różnicy temperatur (od 5 do 30oC). Zbieracze herbaty zrywają jedynie dwa najlepsze liście i pączek, co czyni tą herbatę towarem ekskluzywnym. Herbata Darjeeling wytwarzana jest jedynie metodą tradycyjną, którą wypracowano i stosowano przez ponad 150 lat. Metoda ta polega na utrzymaniu wzrostu pędów, tak aby wysokość krzewu umożliwiała ręczny zbiór. Każdy kilogram wyprodukowanej herbaty składa się z około 20 000 pojedynczych, zebranych ręcznie pędów. Daje to obraz tego, jak wielki wysiłek ludzki wiąże się z produkcją tej herbaty.

Zgodnie ze specyfikacją, każde opakowanie herbaty Darjeeling musi być opatrzone numerem licencji producenta/podmiotu pakującego oraz zastrzeżonym logo Darjeeling (krążek ze stylizowanym wizerunkiem hinduski trzymającej liście herbaty).

Nazwa Darjeeling może być stosowana w odniesieniu do herbaty, która jest w całości wyprodukowana na wyznaczonym obszarze geograficznym zgodnie ze specyfikacją. Natomiast mieszanie tej herbaty może odbywać się na wyznaczonym obszarze geograficznym lub poza nim. Mieszanki herbaty Darjeeling i innych rodzajów herbaty nie mogą być opatrzone oznaczeniem handlowym Darjeeling.