Minister rolnictwa napisała do parlamentu, mówiąc, że środek ten wspiera niektóre sektory rolnictwa, które nie byłyby uwzględnione w pakiecie pomocy dla sektora instytucji rządowych i samorządowych.

W odniesieniu do kwiaciarstwa minister ogłosiła rozporządzenie w sprawie szkód przy sprzedaży w wysokości 600 milionów euro; odpowiada to 70 procentom spadku sprzedaży spowodowanych kryzysem pandemii w okresie szczególnie wysokich obrotów od marca do maja.

Rekompensata dla producentów ziemniaków zna frytki wynosi 50 milionów euro. Dotyczy ona ziemniaków, których nie można już przetworzyć na frytki w tym sezonie i stanowi 40 procent ich średniej wartości rynkowej w okresie od września 2019 r. do lutego 2020 r.

Pakiet nadzwyczajny uzupełnia pakiet rolny rządu holenderskiego, który został przedstawiony 17 marca. Obejmuje on rozbudowę funduszy gwarancyjnych dla rolnictwa i ogrodnictwa, pomostowe kredyty na spowodowane pandemią wąskie gardła związane z płynnością finansową, a także dopłaty do wynagrodzeń i korzystniejszych warunków pożyczek.

Holenderskie stowarzyszenie rolników LTO szacuje szkody gospodarcze w sektorze rolnym wynikające z kryzysu pandemii koronawirusa w ciągu najbliższych sześciu miesięcy na około 5 miliardów euro.