Komisja Europejska przyspiesza dwustronne negocjacje handlowe. W związku z tym podczas posiedzenia z Komisarzem Cioloşem Albert Jan Maat, Przewodniczący Copa, podkreślił potrzebę uzyskania lepszego dostępu do rynku dla naszych produktów oraz poszanowania europejskich norm produkcji.

Tłumacząc swoje to stanowisko w następujący sposób - UE wyraziła już zgodę na przyznanie większego dostępu do rynku dla znaczących ilości wołowiny i wieprzowiny z Kanady w niedawno uzgodnionym dwustronnym porozumieniu handlowym. Nie możemy iść na dodatkowe ustępstwa w nadchodzących negocjacjach handlowych z innymi partnerami. UE musi być bardziej ambitna, jeśli chodzi o sektor mleczarski oraz musi zagwarantować lepszy dostęp do rynku dla naszych produktów. Rolnictwo nie może być narzędziem do uzyskania lepszego dostępu w innych dziedzinach. Co więcej, należy zagwarantować, że partnerzy handlowi uszanują wysokie normy produkcji i jakości stosowane w UE, takie jak oznaczenia geograficzne, oraz nie będą stosować stymulatorów wzrostu w produkcji mięsnej, gdyż są one zakazane w UE.

Maat wyraził jednak zadowolenie z nowego wniosku Komisji dot. reformy unijnej polityki promocji i podkreślił, że promocja będzie miała kluczowe znaczenie, gdyż pozwoli zagwarantować, że europejskie produkty rolne będą uznawane zarówno w Europie, jak i na świecie. Jest to szczególnie istotne na obecnym etapie dwustronnych negocjacji handlowych.

Ponadto wniosek ten w dużym stopniu uprości procedury administracyjne oraz ograniczy biurokrację w sektorze. Podobnie jak wielu ministrów rolnictwa z państw członkowskich UE oraz eurodeputowanych wyraził on niepokój co do tego, że w niektórych kwestiach Komisja wykracza poza zakres porozumienia w sprawie reformy WPR (np. w zakresie zazieleniania) podczas opracowywania aktów delegowanych i wykonawczych. Następnie wezwał Komisarza do zagwarantowania poszanowania porozumienia politycznego. Należy również ograniczyć biurokrację dla rolników.

Producenci uzyskują jedynie ułamek ceny detalicznej za swoje produkty. Dlatego też Maat podkreślił, że należy im zagwarantować wyższe dochody z rynku. Spółdzielnie rolnicze powinny pomagać rolnikom w uzyskaniu wyższych cen. Należy także podwyższyć inwestycje w sektorze, tak aby rolnictwo stało się sektorem nowoczesnym, który sprosta zapotrzebowaniu na żywność na świecie. Oczekuje się, że do 2050 r. wzrośnie ono o 60 proc.