Według wyników najnowszego barometru ekonomicznego Agrar z Niemieckiego Stowarzyszenia Rolników (DBV) w marcu, ocena sytuacji ekonomicznej rolników pogorszyła się od grudnia 2018 r. Podczas gdy obecna sytuacja gospodarcza jest oceniana stabilnie, przyszłe oczekiwania nadal się pogarszają. Jednocześnie znacznie zmniejszyły się plany inwestycyjne.

Obecnie indeks rolniczego barometru gospodarczego spadł z 23,9 punktu do 22,3 punktu w porównaniu z poprzednim badaniem. Aktualna wartość indeksu jest mniej więcej taka sama jak w marcu 2018 r. (22,1), ale znacznie poniżej poziomów z poprzednich lat, z ponad 36 punktami w najlepszym badaniu.

Plany inwestycyjne rolników na najbliższe sześć miesięcy są znacznie niższe niż w roku poprzednim. Tylko 29 procent rolników chce zainwestować w tym czasie; rok temu było ich 35 procent.

Planowana na najbliższe sześć miesięcy wartość inwestycji, wynosząca 4,1 mld euro, jest o 0,4 mld euro niższa od odpowiedniego poziomu z poprzedniego roku. Stosunkowo wysoki poziom lat 2013 i 2014 z planowanymi półrocznymi wolumenami inwestycji przekraczającymi 6 miliardów euro był znacznie wyższy. Inwestycje w wydajne rolnictwo zapewniają również wiele miejsc pracy w sektorach wyższego i niższego szczebla..
 
Z obecnie planowanego wolumenu inwestycji 4,1 mld euro, sektor budynków inwentarskich i stabilnej technologii to 2,1 mld euro. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku oznacza to spadek w wysokości 0,4 mld euro.

Planowane inwestycje w maszyny i urządzenia mają wartości 0,9 mld euro są niższe o 0,1 mld euro rok do roku. 0,9 mld euro rolnicy chcą przeznaczyć na inwestycje w odnawialne źródła energii. To niewielki wzrost o 0,2 mld euro.

W skali ocen od 1 do 5 respondenci ocenili obecną sytuację gospodarczą lepiej średnio na 2,97, czyli lepiej w porównaniu z przyszłym rozwojem gospodarczym ocenionym na  3,10.

W porównaniu z grudniem 2018 r. ocena poszczególnych form działalności prawie się nie zmieniła. Przyszłe oczekiwania inwestycyjne nadal się poprawiają w zakładach przetwórczych. Z drugiej strony, w uprawach polowych i gospodarstwach produkujących paszowe oczekiwania dotyczące przyszłości gospodarczej pogorszyły się od września i grudnia 2018 r.