Francuscy producenci wina zgłaszają straty spowodowane zamknięciem restauracji, sprzedaż frytek jest powolna, a warzyw i owoców w Hiszpanii nie można zbierać płodów rolnych z powodu braku pracowników sezonowych. Agroturystyka może również ponieść straty. Francja łączy również program odbudowy z większą suwerennością UE w zakresie dostaw żywności.

500 miliardów euro ma być rozdzielonych na około trzy lata nie, jako pożyczki, ale jako bezpośrednie dotacje pieniężne. W tym celu Komisja Europejska ma zaciągnąć pożyczki, które państwa członkowskie UE spłacą w ciągu około 20 lat. Na przykład Niemcy miałyby zapłacić 27 proc. tj. 135 miliardów euro z 500 miliardów euro. Przede wszystkim pieniądze powinny wpłynąć do państw członkowskich najbardziej dotkniętych kryzysem. Komisja Europejska powinna dokonać przeglądu i monitorowania programów. Dzięki dobrze finansowanemu finansowo europejskiemu programowi odbudowy Niemcy i Francja chcą uniknąć sytuacji, w której państwa członkowskie UE wyjdą z kryzysu koronowego z różną prędkością oraz uniknąć rozwoju takiej sytuacji po kryzysie finansowym UE w 2008 r. Wtedy bezrobocie przez długi czas było nadal wysokie w południowej Europie, podczas gdy państwa członkowskie z Europy Północnej szybko dały sobie z nim radę. Program odbudowy UE ma zostać zwiększony do poprzedniego budżetu.

Włochy i Hiszpania z zadowoleniem przyjęły inicjatywę francusko-niemiecką. Kraje Europy Wschodniej chcą się zgodzić jedynie, jeśli ich poprzednie fundusze spójności z budżetu UE będą nadal wypłacane w całości. W budźcie rolny UE można również zaniechać cięć ze względu na ponad dwukrotnie większy budżet UE.

W przyszłym tygodniu Komisja Europejska planuje przedstawić swoją propozycję budżetu UE na lata 2021-2027, w tym propozycję francusko-niemiecką. Tymczasem sprzeciw został ogłoszony przez Austrię, Holandię, Danię i Szwecję.