Prezes DBV widzi przyczynę przede wszystkim w niejasnych warunkach politycznych i prawnych, ale także w obszarach związanych z rynkiem.

Spadek wskaźnika koniunktury dla rolnictwa

Wartość wskaźnika barometru koniunktury dla rolnictwa wynosi we wrześniu 10,6 w porównaniu do 14,7 z poprzedniego badania w czerwcu. Wartość indeksu obrazuje ocenę obecnego rozwoju gospodarczego oraz oczekiwania na przyszłość. Oba zachmurzyły się w porównaniu do lata.

Plany inwestycyjne prawie bez zmian

W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego plany inwestycyjne pozostają prawie bez zmian. Jest tylko większe zainteresowanie zakupem ziemi. Odsetek rolników, którzy chcą zainwestować, wynosi tylko 30 proc.

Wielkość inwestycji planowanych przez rolników na najbliższe półrocze to 5,3 mld euro o 0,3 mld euro więcej niż przed rokiem. Znaczące dodatkowe inwestycje w technologię są równoważone zmniejszonymi inwestycjami kapitałowymi w energię odnawialną i budynki produkcyjne.

Małe bezpieczeństwo planowania

Zdecydowana większość rolników jest zdania, że ​​obecnie w rolnictwo inwestuje się mniej niż dwa, trzy lata temu. Dwa główne powody niechęci do inwestowania to przede wszystkim słabe bezpieczeństwo planowania (56 proc.) oraz wysokie wymagania prawne (47 proc.).

Dopiero na trzecim i czwartym miejscu plasują się trudna sytuacja rynkowa (40 proc.) i wysokie koszty inwestycji (29 proc.). Niewielkie bezpieczeństwo planowania jest wymieniane szczególnie często przez hodowców bydła oraz przez rolników posiadających większe gospodarstwa na północy i wschodzie Niemiec. Na wysokie wymagania prawne najbardziej skarżą się właściciele gospodarstw z produkcją zwierzęcą.

Znacznie gorsza sytuacja w produkcji zwierzęcej

Płynność operacyjna poprawiła się średnio tylko nieznacznie w porównaniu z latem. We wrześniu 2021 r. 15 proc. gospodarstw stwierdziło, że ich sytuacja płynnościowa jest napięta lub bardzo napięta. Odsetek gospodarstw o trudnej sytuacji płynnościowej jest szczególnie wysoki w przypadku produkcji zwierzęcej (30 proc.).

W skali od 1 do 5 obecną sytuację gospodarczą rolnicy oceniają nieco korzystniej ze średnią 3,19 niż perspektywy na przyszłość z wartości 3,26. Obecna sytuacja gospodarcza w produkcji zwierzęcej uległa drastycznemu pogorszeniu w porównaniu z czerwcem. Gospodarstwa o produkcji roślinnej ze względu na rozczarowujące zbiory również oceniają swoją sytuację ekonomiczną, jako gorszą niż latem. Ocena sytuacji gospodarstw paszowych pozostaje bez zmian.

W porównaniu rok do roku wyraźnie lepiej oceniane są ceny zbóż, wołowiny i mleka. Z drugiej strony znacznie gorzej oceniane są ceny trzody chlewnej i ważnych surowców, takich jak nawóz, pasza i energia.

Ślady pandemii koronawirusa

Pandemia koronawirusa nadal odciska swoje piętno na rolnictwie. We wrześniu 2021 r. 7 proc. ankietowanych rolników uznało, że ich działalność ucierpiała w wyniku pandemii (we wrześniu 2020 r.: 8 proc.), a 13 proc. chce odłożyć planowane inwestycje na czas nieokreślony (we wrześniu 2020 r.: 18 proc.), podczas gdy 20 proc. rolników twierdzi, że ponieśli straty w sprzedaży w wyniku pandemii koronawirusa, 12 proc. zakłada, że ​​natknęło się na nowe możliwości sprzedaży z powodu pandemii.

Tylko 20 proc. rolników nadal podziela opinię, że pandemia nada rolnictwu wyższy status w społeczeństwie, a 25 proc. uważało tak przed rokiem. Z drugiej strony 35 proc. rolników (we wrześniu 2020 r.: 44 proc.) jest zdania, że ​​w wyniku pandemii koronawirusa giną z oczu troski i potrzeby związane z gospodarstwem.