• Detaliczne ceny żywności w Niemczech były średnio o 20,3 proc. wyższe niż w tym samym miesiącu poprzedniego roku - poinformował Federalny Urząd Statystyczny (Destatis).
  • W rezultacie inflacja w tej grupie produktów nadal rosła, wynosząc we wrześniu 18,7 proc., a w sierpniu 16,6 proc.
  • Według Destatis ogólna stopa inflacji dla wszystkich towarów i usług wyniosła w październiku 2022 r. 10,4 proc. i był to najwyższy poziom w zjednoczonych Niemczech.

Głównymi przyczynami wysokiej inflacji są wciąż ogromne podwyżki cen produktów energetycznych. Ale coraz częściej obserwowany jest również wzrost cen wielu innych towarów i usług. Rosnące ceny żywności są teraz szczególnie odczuwalne dla gospodarstw domowych – wyjaśnił prezes Destatis. W październiku ponownie zaobserwowano wzrosty cen dla wszystkich grup żywności w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku.

Wzrost cen żywności był w analizowanym miesiącu prawie dwukrotnie wyższy niż wskaźnik inflacji wszystkich towarów i usług. Wzrost cen artykułów spożywczych był ponownie szczególnie wyraźny w przypadku tłuszczów i olejów jadalnych, które zdrożały o 49,7 proc. w porównaniu z październikiem 2021 r.

Wysokie ceny produktów mlecznych

Ponadprzeciętnie wzrosły też ceny detaliczne nabiału i jaj, średnio o 28,9 proc. Wysokie ceny gazu i energii elektrycznej mają szczególny wpływ na energochłonną produkcję przetworów mlecznych; Do tego dochodzi kosztowny ze względu na ograniczoną produkcję mleka zakup surowego mleka.

W ostatnim czasie nastąpiły również szczególnie duże podwyżki cen warzyw, które wyniosły 23,1 proc. miesiąc wcześniej wzrost ich cen wynosił 14,8 proc. Destatis odnotował średni wzrost cen chleba i produktów zbożowych o 19,8 proc; Mięso i przetwory mięsne podrożały w ciągu roku o 19,3 proc. Ponownie nastąpił wzrost cen owoców, który wyniósł 6,2 proc. i był poniżej średniej.