Wynika to z informacji prasowej opublikowanej przez Federalne Centrum Informacyjne (BZL) na podstawie danych zebranych przez Federalny Urząd Statystyczny (Destatis). Liczba tych gospodarstw wzrosła w latach 2010-2020 łącznie o 29 proc. do około 9300. Odpowiada to udziałowi w wysokości 3,5 proc.

Gospodarstw od ponad 500 do 1000 hektarów było 2400, co stanowi wzrost o 14 proc. w porównaniu z 2010 rokiem. Liczba gospodarstw powyżej 1000 ha nie uległa zmianie, podobnie jak w 2010 roku było to około 1500.

W sumie 61 400 gospodarstw w Niemczech, czyli prawie, co czwarte, miało w ubiegłym roku powierzchnię od 20 do 50 hektarów.

Ich liczba była o 19 proc. mniejsza niż w spisie rolnym z 2010 r. Jedynie liczba gospodarstw poniżej 5 ha spadła relatywnie gwałtowniej w tej dekadzie, o 21 proc. do 21,6 tys. Zmniejszyło to ich udział do około 8 proc.

Według oficjalnych badań 45200 gospodarstw miało w zeszłym roku od 50 do 100 ha, czyli o 12 proc. mniej niż dziesięć lat wcześniej.

Natomiast liczba gospodarstw o ​​powierzchni od 100 do 200 ha wzrosła o 9 proc. do około 24,9 tys. W 2020 r.

W Niemczech w 2020 r. było w sumie 263,5 tys. gospodarstw, czyli o 12 proc. mniej niż w 2010 r. Udział gospodarstw powyżej 100 ha wynosił 14,5 proc., do 50 ha ponad 68 proc.