Według niemieckiego komitetu kukurydzy (DMK) na podstawie wstępnych danych urzędu statystycznego (Destatis), areał uprawy kukurydzy w 2018 r. jest o 85 tys. ha, czyli 3,4 proc. wyższy niż w poprzednim roku i wynosi 2,611 mln ha.

Na podstawie reprezentatywnego sondażu przeprowadzonego w lutym i marcu tego roku, DMK prognozował wzrost powierzchni uprawy o 0,2 proc. do 2,533 mln ha.

W tym czasie były trudności z wiosennymi zasiewami. Wielu rolników nie wchodziło na swoje pola od jesiennych zasiewów i musieli długo czekać, zanim gleba wyschła. Wtedy jednakże często nie było już możliwe nawet zasianie zbóż jarych, kukurydza pozostawała jedyną alternatywą.

W związku z tym powierzchnia uprawy kukurydzy na ziarno w porównaniu do 2017 r. wzrosła 31,8 tys. ha lub 7,4 proc. do 463,8 tys. ha, a kukurydzy na kiszonkę, o 53,4 tys. ha lub 2,6 proc. do 2.148 mln ha.