Jak podaje Federalny Urząd Statystyczny (Destatis), powierzchnia zasiewów rzepaku ozimego na nadchodzące zbiory wynosi 100 800 ha (+ 12 proc.) powyżej areału w 2019 r. Po bardzo niskim areale uprawy rzepaku ozimego w 2019 r. zasiewany obszar ponownie rośnie w prawie wszystkich krajach związkowych. Jednak poziom z poprzednich lat nie został jeszcze osiągnięty.

Zboża ozime posiano na 5,19 miliona hektarów na zbiory w 2020 roku. To o 207.300 hektarów (-4 proc.) mniej niż powierzchnia w roku zbiorów 2019.

W szczególności powierzchnia obsiana pszenicą ozimą, najważniejszym zbożem w Niemczech, zmniejszyła się o 215.600 hektarów, czyli o 7 proc. do 2,84 miliona hektarów w porównaniu z obszarem uprawy w 2019 r. Największe spadki miały miejsce w Dolnej Saksonii (-37 800 hektarów), Saksonii-Anhalt (-36 100 ha) i Szlezwiku-Holsztynie (-26,500 hektarów).

Pszenżyto zostało zasiane pod zbiory w 2020 r. na 344 400 hektarach gruntów ornych, co odpowiada zmniejszeniu o 4 proc. (-13,700 hektarów) w porównaniu z obszarem uprawy w 2019 r.

Przy uprawie jęczmienia ozimego o powierzchni siewnej około 1,34 miliona hektarów nie ma większych zmian w porównaniu z rokiem poprzednim.

Oczekuje się, że powierzchnia obsiana uprawami żyta i ozimej zwiększy się o prawie 6 proc. do 670 800 hektarów w porównaniu do 2019 r. (+35 300 hektarów).