Związki i organizacje rolnicze w Niemczech wezwały rolników do masowych protestów i stawienia oporu planom Komisji Europejskiej w zakresie strategii rozwoju rolnictwa i ochrony środowiska. Na 15 sierpnia zapowiedziano demonstrację w Bonn, pod siedzibą Federalnego Ministerstwa Rolnictwa.

Jak czytamy w Bawarskim Tygodniku Rolniczym, analiza planowanego pakietu środowiskowego dla UE, zaprezentowanego 30 czerwca w projekcie rozporządzenia KE, postawiła niemieckich rolników w stan gotowości strajkowej. Projektowane przepisy zakładają bowiem nie tylko zmniejszenie zużycia pestycydów o 50%, ale też całkowity zakaz ich używania na wrażliwych obszarach.

Jak oszacował Niemiecki Związek Rolników (DBV), oznacza to wprowadzenie jeszcze bardziej rygorystycznych przepisów dla jednej czwartej gruntów rolnych w Niemczech, a w wielu rejonach stawia pod znakiem zapytania sens ekonomiczny dalszej działalności gospodarstw.

Prezes Związku Rolników Bawarskich (BBV) ds. środowiska Stefan Köhler nazwał propozycje KE "policzkiem wymierzonym rolnikom”. Jak argumentował, gospodarstwa rodzinne w Bawarii i tak dotychczas dbały o zróżnicowane krajobrazy i minimalizowały swoimi metodami uprawy i praktyką ochrony roślin szkody dla środowiska. Teraz okazuje się, że mają dobrowolnie świadczyć specjalne usługi w zakresie ochrony przyrody w ramach programów rolno-środowiskowych na około 40 procentach swoich gruntów. Dla rolników unijne plany to atak na ich źródła utrzymania.

Rolnicza organizacja Westfälisch-Lippische Bauernverband (WLV) w opublikowanym oświadczeniu wezwała rolników wprost do stawienia masowego i stanowczego oporu wobec planowanych nowych wymogów UE w zakresie ochrony roślin. Przewodniczący WLV Hubertus Beringmeier stwierdził, iż plany Komisji Europejskiej w kontekście napiętej sytuacji międzynarodowej i problemów z zaopatrzeniem w żywność są niezrozumiałe i „bardziej niż moralnie wątpliwe”. Jak zauważył Beringmeier, wprowadzenie całkowitego zakazu użycia ś.o.r. na wszystkich obszarach ochrony krajobrazu w Niemczech oznacza, że prawie nie zostałoby ziemi, na której rolnicy mogliby produkować żywność i paszę dla zwierząt.

Przedstawiciele organizacji „Rolnictwo łączy Niemcy (LSVD)” nawołują rolników w mediach społecznościowych do ogólnokrajowej demonstracji w Bonn, przed Federalnym Ministerstwem Rolnictwa 15 sierpnia br. W tym samym czasie w całym kraju rozpocząć się mają również lokalne i regionalne akcje protestacyjne.