Wydarzyło się to podczas debaty unijnych ministrów rolnictwa. W rozmowie z polskim ministrem rolnictwa Markiem Sawickim w Brukseli.

 

- Jesteśmy szczególnie zadowoleni z przejścia od "osi" do podejścia tematycznego w propozycji Polityki rozwoju obszarów wiejskich. Naszym zdaniem dzięki temu państwa członkowskie będą dysponowały większą elastycznością w dostosowywaniu instrumentów do ich sytuacji. Opowiadamy się również za nowymi instrumentami, jak np. ubezpieczeniami, mającymi na celu ochronę rolników przed zagrożeniami. Są one szczególnie ważne, ponieważ rolnicy zmagają się ze zwiększonymi wahaniami rynków, chorobami zwierząt i roślin oraz coraz częściej występującymi niekorzystnymi warunkami pogodowymi. Cieszymy się z powstania nowego Europejskiego partnerstwa innowacji, które zbliży rolników, doradców i naukowców. Jednakże niepokoi nas rewizja wsparcia dla ONW, z powodu której niektóre obszary stracą status ONW, a inne go zyskają. Zachęcamy ministrów do uwzględnienia instrumentów zaproponowanych przez nas i przez Parlament Europejski - powiedział przewodniczący Komitetów Copa-Cogeca Pekka Pesonen.