Zmiany preferencji konsumentów i nawyków żywieniowych podkreślił profesor nauk o żywieniu i żywności z Uniwersytetu w Barcelonie, Abel Mariné Font, który wyjaśnił, że chociaż wybór konsumentów jest podyktowany emocjami, mięso wydaje się być niezastąpioną częścią naszej diety ze względu na dostarczanie skoncentrowanych niezbędnych minerałów, witamin i aminokwasów.

Sugerowano również, że poprawa stanu dobrostanu zwierząt w całej UE nie wymagałaby nowego prawodawstwa, ale utrzymania obecne obecnie obowiązujących wysokich standardów i podjęcia odpowiednie działania w przypadku niespełnienia norm. Pomysł ten poparto Vytenis Andriukaitis, komisarz UE ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności, który wypowiedział się na temat znaczenia zapewnienia pełnego wypełnienia wcześniejszych zobowiązań.

UECBV (Europejski Związek Zwierząt Gospodarskich i Mięsa) potwierdził również swoje zaangażowanie w egzekwowanie standardów dobrostanu zwierząt w higienie mięsa, przedkładając komisarzowi UE wytyczne dotyczące higieny uboju mające na celu zapewnienie najlepszych praktyk w celu zapobiegania zanieczyszczenia mięsa.

Podstawowe przesłanie spotkania było jasne; że skuteczna współpraca sektora prywatnego, władz, środowisk akademickich i organizacji pozarządowych w ramach unijnej platformy ds. dobrostanu zwierząt zapewni, że kontynuowane będą działania mające na celu poprawę dobrostanu zwierząt, z nowymi przepisami prawnymi lub bez nich.