Francuska Wysoka Rada ds. Biotechnologii przygotowała czterdziesto stronnicową ekspertyzę, gdzie uznano za celowe oznaczenie produktów rolnych bez GMO. Organizacja rekomenduje próg 0,1 proc. zanieczyszczenia GMO dla produktów wolnych od modyfikacji. Obecnie natomiast produkty genetycznie modyfikowane musza być oznakowane przy zawartości 0,9 proc. GMO.

Nowe oznaczenie zwracałoby uwagę konsumentów na techniki rolne bez zastosowania produktów modyfikowanych oraz wzmocniłby możliwość wyboru kupujących.

Koncepcja obejmuje też produkty mięsne, wtedy byłyby one oznakowane jako „skarmiane bez GMO”, albo „uzyskane ze zwierząt skarmianych GMO”. W całym życiu zwierząt ich dieta uwzględniałaby próg 0,1 proc. GMO. Na razie w Unii Europejskiej mięso, drób i jaja ze zwierząt, które karmione są paszą z zawartością GMO nie muszą być oznakowane. Wysoka Rada ds. Biotechnologii uważa, że takie oznakowanie powinno być obowiązkowe.

Źródło: farmer.pl