Komisja Europejska, w ciągu trzech lat po wejściu w życie nowego rozporządzenia, ma dodatkowo przedstawić raport dotyczący ewentualnego rozszerzenia obowiązkowego etykietowania kraju pochodzenia na kolejnych produktach. Dotyczy to przede wszystkim mleka i mięsa stosowanych jako składniki produktów spożywczych, składników, które stanowią ponad 50% danego produktu, żywności nieprzetworzonej oraz produktów jednoskładnikowych.