Jeszcze we wrześniu ubiegłego roku przewodniczący Parlamentu Europejskiego Barroso wypowiadał się, że w kwestii GMO powinna być możliwość połączenia wspólnotowego systemu autoryzacji opartego na naukowych zasadach z wolnością państw członkowskich do decydowania o tym czy chcą, czy nie chcą uprawiać rośliny GMO na swoim terytorium. Większość państw Unii wolałaby takie rozwiązanie.

Tymczasem Monsanto święci tryumfy. KE zalegalizowała do importu i przerobu (nie do uprawy) 3 odmiany kukurydzy GMO (MON863xMON810xNK603; MON863xMON810; MON863xNK603). Autoryzacja będzie ważna przez okres 10 lat.

Źródło: FAMMU/FAPA/ farmer.pl