Państwa członkowskie powinny powołać narodowe centra raportowania jako części europejskiej sieci monitoringu ryzyka dla środowiska związanego z uprawą roślin modyfikowanych genetycznie wg uzupełnionego przewodnika „post-market enviromental  monitoring of GM plants”  – PMEM opublikowanego 2 sierpnia br.- informuje FAMMU/FAPA. Kolejna zmiana podąża za zmianami w przewodniku nt. Oceny Ryzyka dla Środowiska  – ERA dla GMO opublikowanego w listopadzie 2010 roku (rewizja tekstu z 2006 roku), która zakłada ogólne i szczegółowe procedury oceny ryzyka GMO dla już autoryzowanych odmian do uprawy, w tym wpływ na jakość gleb oraz wpływ na równowagę agroekosystemu.  Narodowe centra raportowania powinny porządkować dane zbierane wg PMEM. Wg unijnych zasad plany uprawy GMO muszą współgrać z detalami zakładanymi w PMEM. EFSA będzie dokonywać rokrocznie oceny PMEM, dokonując podsumowania ocen bezpieczeństwa na poziomie UE.