Nowe zasady są korzystne dla unijnych rolników i polepszą funkcjonowanie łańcucha żywnościowego w Unii Europejskiej.

Jak podkreśla Pekka Pesonen jest to dobre posunięcie bowiem opóźnienia w płatnościach znacznie obciążają finansowo unijnych rolników, spółdzielnie rolne i przemysł spożywczy. Przyjęte zaś rozwiązania zmniejszą te obciążenia. Oznaczają one, że sektor publiczny i prywatny będzie musiał dokonać płatności za dobra i usługi w ciągu 30 dni, lub w sytuacjach wyjątkowych – 60 dni.

Jak udało się nam dowiedzieć niektórych państwach Unii Europejskiej wyniki głosowania w PE nad opóźnieniami w płatnościach wywołały już pozytywne skutki, gdyż zaczęto stosować bardziej restrykcyjne terminy płatności za żywność, a zwłaszcza za produktu szybko psujące się.

Źródło: farmer.pl