W trakcie rozmowy minister Kalemba nawiązał do kontaktów z jego poprzednikiem - Petrem Bendlem, które miały miejsce w pierwszej połowie 2013 r., wyrażając jednocześnie wolę kontynuowania dobrej współpracy na szczeblu ministerstw oraz inspekcji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo żywności.

Wynikiem dotychczasowych rozmów polsko-czeskich w Pradze i Warszawie są ustalenia co do dalszej współpracy w obszarze bezpieczeństwa żywności. Minister Kalemba stwierdził, że kluczowe z nich odnoszą się do postępowania polskich i czeskich inspekcji w przypadku wykrycia nieprawidłowości dotyczących żywności zarówno z Polski, jak i Czech, zgodnie z którym inspekcje w pierwszej kolejności mają dokładnie zbadać dany przypadek i wyjaśnić wszelkie wątpliwości. Natomiast przekazanie informacji do opinii publicznej za pomocą mediów powinno nastąpić po dokładnym zbadaniu sprawy.

Minister Kalemba nawiązał do wystosowanego wcześniej zaproszenia dla Republiki Czeskiej do wzięcia udziału w Międzynarodowych Targach Wyrobów Spożywczych Polagra-Food 2013 w Poznaniu, w charakterze kraju partnerskiego. Wyraził nadzieję, że udział Republiki Czeskiej w takiej formule będzie możliwy i że również minister Toman weźmie udział w tym wydarzeniu. Niezależnie od ewentualnego spotkania w Poznaniu minister Kalemba przekazał zaproszenie dla ministra Tomana do złożenia wizyty w Warszawie, celem kontynuowania dotychczasowego dialogu.

Minister Toman zadeklarował chęć kontynuowania dotychczasowej współpracy na poziomie ministerstw i odpowiednich służb, informując jednocześnie, że czeskie służby zostały poproszone o przygotowanie analizy dotychczasowych kontaktów z polskimi odpowiednikami. Odnosząc się do zaproszenia na targi Polagra-Food minister Toman podziękował za wyróżnienie Republiki Czeskiej i poinformował, że rozważa udział w targach.

Dziękując za zaproszenie do osobistego udziału w tym wydarzeniu oświadczył, że postara się złożyć wizytę w Poznaniu. Poinformował również, że jest zainteresowany dalszym dialogiem z ministrem Kalembą w wielu wspólnych kwestiach poruszanych na forum UE, związanych z przyszłością WPR, rozwojem obszarów wiejskich. Minister Toman zadeklarował również chęć spotkania przy najbliższej możliwej okazji, np. podczas kolejnej Rady Ministrów Rolnictwa UE w Brukseli lub nieformalnej Rady Ministrów Rolnictwa UE na Litwie.