Niemiecka europoseł przedstawiła raport, który potwierdza bezpieczeństwo użycia mączek mięsno kostnych tylko i wyłącznie w żywieniu drobiu i świń. Zakaz nadal zostałby utrzymany w przypadku żywienia owiec i bydła, co uchroni przed wystąpieniem epidemii BSE.

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności obecnie opracowuje system weryfikacji genetycznej pasz, który będzie łańcuch żywienia zwierząt. Oznacza to, że odpowiednia pasza trafi do spożycia przez właściwe zwierzęta. Starania polegają na utrzymaniu bariery, która pozwoli uniknąć kanibalizmu w żywieniu zwierząt.

Zniesienie zakazu wiązałoby się z dużym wsparciem europejskiego sektora paszowego, ponieważ UE jest tylko w 40 proc. samowystarczalna, jeżeli chodzi o pasze białkowe.