Sprawozdawca PE Sidonia Jędrzejewska zapewniła, że do wypłaty pieniędzy na pewno dojdzie. Kwestią jest znalezienie technicznego rozwiązania, czyli takiego, które nie zwiększy składek państw członkowskich.

Chodzi zatem o przegląd i weryfikację wydatków celowych. Środki przeznaczone na niektóre z nich nie są wykorzystywane lub w bardzo niewielkiej części. Bez szkody dla ich realizacji można część pieniędzy zabrać, kierując je do Funduszu Solidarności.