W centrum uwagi znalazł się sektor mleczarski, jako dziedzina szczególnie wymagająca dokładnego zbadania potencjalnie nieuczciwych praktyk, naruszających zasady konkurencji.

Raport Parlamentu Europejskiego apeluje o przyznanie powołanej Grupie Wysokiego Szczebla roli współustawodawcy w sprawach konkurencji oraz, aby jednym z jej istotniejszych zadań było monitorowanie unijnego detalicznego rynku żywności.

Władze UE powinny "zaproponować odpowiednie działania, w tym regulacyjne, aby chronić konsumentów, pracowników i producentów przed nadużywaniem dominującej pozycji lub wywierania negatywnego wpływu, które wykryto podczas dochodzenia".

Poparto apele nie tylko o bardziej intensywne monitorowanie łańcucha dostaw, lecz także o dokładne zbadanie narodowych pakietów pomocowych, które same uznawane są za czynniki naruszające konkurencyjność między podmiotami gospodarczymi w państwach członkowskich. Rezolucja apeluje o odrzucenie stanowiska Komisji, mówiącego że najlepszym instrumentem zapewniania zgodności z unijną polityką konkurencji jest karanie, gdyż same wysokie kary mogą się okazać środkiem "zbyt tępym".

Źródło: FAMMU/FAPA/ farmer.pl