Na razie nie wiadomo, o jaką kwotę chodzi i czy Komisja Europejska będzie pokrywać całość czy tylko część kosztów programu dożywiania owocami. Będzie to zależało od tego, ile krajów wystąpi o takie dofinansowanie. W przypadku programu mlecznego Bruksela rocznie "zwraca" krajom członkowskim około 70 mln euro na napoje mleczne w szkołach. Program finansowania spożycia owoców w szkołach będzie jednym z elementów reformy unijnego rynku owoców i warzyw, która wejdzie w życie na początku 2008 r.

Źródło: Agrobiznes