Stało się. Zapowiadana redukcja zapotrzebowania na gaz została sformalizowana. Jej celem jest poczynienie oszczędności przed zimą, aby przygotować się na ewentualne zakłócenia dostaw gazu z Rosji.

- UE jest zjednoczona i solidarna. Dzisiejsza decyzja wyraźnie pokazała, że państwa członkowskie będą się sprzeciwiać wszelkim rosyjskim próbom podziału UE za pomocą dostaw energii jako broni. Przyjęcie propozycji redukcji gazu w rekordowym czasie niewątpliwie wzmocniło nasze wspólne bezpieczeństwo energetyczne. Oszczędzanie gazu teraz poprawi gotowość. Zima będzie znacznie tańsza i łatwiejsza dla obywateli i przemysłu UE – powiedział Jozef Síkela, czeski minister przemysłu i handlu, cytowany w komunikacie prasowym. 

Zmniejszenie zużycia gazu

- Państwa członkowskie zgodziły się na zmniejszenie swojego zapotrzebowania na gaz o 15% w porównaniu ze średnim zużyciem w ciągu ostatnich pięciu lat, między 1 sierpnia 2022r. a 31 marca 2023 r., za pomocą własnych środków – podała Rada UE.

Jak czytamy w komunikacie, Rada określiła pewne zwolnienia i możliwości wystąpienia o odstępstwo od obowiązkowego celu redukcyjnego, aby odzwierciedlić szczególną sytuację państw członkowskich i zapewnić skuteczność redukcji gazu zwiększenie bezpieczeństwa dostaw w UE.

- Rada zgodziła się, że państwa członkowskie, które nie są połączone z sieciami gazowymi innych państw członkowskich, są zwolnione z obowiązkowych redukcji gazu, ponieważ nie byłyby w stanie uwolnić znacznych ilości gazu rurociągowego na korzyść innych krajów. Państwa członkowskie, których sieci elektroenergetyczne nie są zsynchronizowane z europejskim systemem elektroenergetycznym i są w dużym stopniu uzależnione od gazu do produkcji energii elektrycznej, również są zwolnione, aby uniknąć ryzyka kryzysu dostaw energii elektrycznej – podano w komunikacie.

Państwa członkowskie mogą wnioskować o odstępstwo w celu dostosowania swoich zobowiązań w zakresie redukcji popytu, jeśli mają ograniczone połączenia między systemowe z innymi państwami członkowskimi i mogą wykazać, że ich zdolności eksportowe połączeń między systemowych lub ich krajowa infrastruktura LNG są w pełni wykorzystywane do przekierowania gazu do innych członków Wspólnoty.

- Państwa członkowskie mogą również wystąpić o odstępstwo, jeśli przekroczyły swoje cele w zakresie napełniania magazynowania gazu, jeśli są w dużym stopniu uzależnione od gazu jako surowca dla sektorów krytycznych lub jeśli ich zużycie gazu wzrosło o co najmniej 8% w ciągu ostatniego roku w porównaniu ze średnią z ostatnich pięciu lat – podano.

Kto będzie chroniony?

Jak czytamy w komunikacie prasowym Rady UE, państwa członkowskie zgodziły się, że powinny priorytetowo traktować środki, które nie mają wpływu na odbiorców chronionych, takich jak gospodarstwa domowe i usługi niezbędne do funkcjonowania społeczeństwa, takie jak podmioty krytyczne, ochrona zdrowia i obronność.

Co ważne, możliwe środki obejmują ograniczenie zużycia gazu w sektorze energii elektrycznej, środki zachęcające do zmiany paliw w przemyśle, krajowe kampanie uświadamiające, ukierunkowane obowiązki dotyczące ograniczenia ogrzewania i chłodzenia oraz środki rynkowe.

Jak podano dalej, rozporządzenie jest środkiem wyjątkowym i nadzwyczajnym, przewidzianym na czas określony. W związku z tym będzie obowiązywać przez rok, a Komisja dokona przeglądu, aby rozważyć jego przedłużenie w świetle ogólnej sytuacji w zakresie dostaw gazu do UE do maja 2023 r.

Uzgodniony dzisiaj tekst zostanie formalnie przyjęty w drodze procedury pisemnej. Procedura pisemna zostanie uruchomiona i zakończona w nadchodzących dniach, po technicznych zmianach tekstu.