Jak informuje FAMMU/FAPA, pod koniec ubiegłego miesiąca posłowie Parlamentu Europejskiego wypowiedzieli się w kwestii zmienności cen żywności. Jednocześnie też za ograniczeniem działań spekulacyjnych na giełdach towarowych. Priorytetem dla parlamentarzystów są takie kwestie, jak: zapasy żywności, spekulacja na giełdach towarowych czy wzrost podaży żywności.

Jednocześnie rezolucja identyfikuje zmiany klimatyczne i spekulację giełdową, jako dwa główne zagrożenia dla światowego bezpieczeństwa żywnościowego. Członkowie PE chcą, aby Komisja Europejska odgrywała aktywną rolę w monitorowaniu strategii krajów członkowskich łagodzących skutki zmian klimatycznych oraz domagają się od Brukseli, aby nowo utworzona instytucja ESMA (European Security and Markets Authority) otrzymała większe uprawnienia, pozwalające na przeciwdziałanie nadużyciom na rynkach towarowych.