Jednocześnie różnorodność biologiczna - na przykład u ptaków i owadów - dramatycznie spadła w ostatnich dziesięcioleciach, napisali eksperci w liście do Parlamentu Europejskiego.

Zwolennicy tego listu obejmują europejskie organizacje zajmujące się dobrostanem zwierząt, takie jak Europejska Unia Ornitologów i Europejska Fundacja Ssaków.

Obecnie około 58 miliardów euro rocznie przeznacza się na dotacje unijne w sektorze rolnym. To największa pozycja w budżecie UE. Fundusze są wypłacane głównie na hektar. Ponadto istnieją dotacje na rozwój obszarów wiejskich. Część płatności jest powiązana z wymogami środowiskowymi.

Jak napisano w liście, warunki są w dużej mierze nieskuteczne i często niedostatecznie monitorowane. Wsparcie rolnictwa musi ulec zasadniczej zmianie. Mniejsze gospodarstwa działające w sposób zrównoważony potrzebują większego wsparcia. Finansowanie powinno być również ściślej powiązane z ochroną i poprawą różnorodności biologicznej.

Parlament Europejski i państwa UE omawiają obecnie reformę polityki rolnej UE. Komisja Europejska zaproponowała państwom większą swobodę w realizacji podstawowych celów, takich jak bezpieczeństwo żywności, konkurencyjność i ochrona środowiska. Krytycy obawiają się, że środki ochrony klimatu mogą okazać się niewystarczające.