Rezolucja nie zmienia obowiązującego prawa, pokazuje jedynie kierunki przyszłych zmian. Według niej będą one dotyczyły nowych zasad usuwania materiałów ryzyka z pasz dla zwierząt, stopniowego łagodzenia zakazu stosowania określonych białek pochodzenia zwierzęcego w paszach, podniesienia wieku testowania bydła na BSE oraz zasad uboju.

Eurodeputowani odrzucili propozycję Komisji, aby zmniejszyć fundusze przeznaczone na badania nad przenośnymi gąbczastymi encefalopatiami (TSE), w tym BSE. Poprali jednak inicjatywę stopniowego znoszenia zakazu stosowania mączek mięsno-kostnych w żywieniu zwierząt monogastrycznych.

Gąbczaste encefalopatie powodują degenerację tkanki mózgowej, prowadząc do śmierci, zarówno ludzi, jak i zwierząt. U ludzi są to: choroba Creutzfeldta – Jakoba oraz Kuru, u zwierząt: gabczasta encefalopatia bydła oraz trzęsawka owiec (scrapie).